Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu 33 anh, chị vào Ban Chấp hành; 9 anh, chị vào Ban Thường vụ. Có ba Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tái đắc cử, gồm: Anh Trương Văn Bình, chị H’Hồng và anh Trần Việt Anh.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV ảnh 1