Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI gồm 29 đồng chí. Anh Triệu Tiến Trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa X, được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  Chị Ma Thị Mận, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa X tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1
Tin liên quan