Ba quốc gia ‘Tuyên bố cam kết’ kiểm toán lưu vực sông Mê Kông

Kiểm toán ba nước hợp tác kiểm toán lưu vực sông Mê Công. Ảnh IT
Kiểm toán ba nước hợp tác kiểm toán lưu vực sông Mê Công. Ảnh IT
TPO - Trước thực trạng khẩn cấp về an ninh nguồn nước, cơ quan kiểm toán ba nước sẽ tập trung vào mục tiêu xác định trách nhiệm của các quốc gia liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại lưu vực sông Mê Kông.

Sáng 22/12, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam - Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018 – 2021 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến, khởi động triển khai cuộc kiểm toán hợp tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông.

 Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) tham gia cuộc kiểm toán, gồm Việt Nam, Myanmar, Thái Lan; đồng thời có sự tham dự của SAI Trung Quốc - Tổng Thư ký ASOSAI, Chủ tịch Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của ASOSAI, SAI Malaysia - Chủ tịch Uỷ ban Chia sẻ kiến thức ASEANSAI…

Tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho biết, với đề xuất của KTNN Việt Nam về việc khởi xướng cuộc kiểm toán hợp tác giữa các SAI thành viên, trên cơ sở tham vấn các bên liên quan, các SAI đã thống nhất lựa chọn chủ đề cuộc kiểm toán hợp tác là “Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

“Đứng trước thực trạng khẩn cấp về an ninh nguồn nước của các nước thuộc hạ lưu sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam, đây là cơ hội thuận lợi để KTNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên thuộc khu vực Đông Nam Á cùng triển khai thực hiện kiểm toán hợp tác”, đại diện KTNN Việt Nam nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 7/2020, cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 đã chính thức thông qua dự án triển khai cuộc kiểm toán hợp tác với sự tham gia của 3 SAI Việt Nam, Myanmar và Thái Lan. Cuộc kiểm toán được đưa vào kế hoạch hoạt động 2020 – 2022 của nhóm công tác về kiểm toán môi trường và kế hoạch hoạt động 2019 – 2021 của Uỷ ban Chia sẻ kiến thức ASEANSAI.

Trong khuôn khổ của cuộc họp, kiểm toán ba nước đã ký kết tuyên bố cam kết kèm theo điều khoản tham chiếu cuộc kiểm toán hợp tác về quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông (ToR). Đây là bản thỏa thuận chung nhằm xác nhận sự hợp tác giữa các SAI và mối quan hệ phối hợp giữa các bên tham gia cuộc kiểm toán.

Theo đó, phạm vi của cuộc kiểm toán là việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Cuộc kiểm toán hợp tác được thực hiện theo hình thức kiểm toán song song, áp dụng loại hình kiểm toán hoạt động và được tiến hành đồng thời bởi 3 SAI. Mỗi SAI tham gia có thể áp dụng phương pháp kiểm toán khác nhau phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm của mỗi quốc gia.

Xác nhận trách nhiệm các quốc gia liên quan

Tham gia cuộc kiểm toán, các SAI sẽ tập trung vào 2 mục tiêu chính: Xác định trách nhiệm của các quốc gia liên quan trong việc thực hiện SDGs quốc gia tại lưu vực sông Mê Kông; đánh giá xem liệu các quốc gia liên quan đã thực hiện được các cam kết có liên kết với việc thực hiện SDGs quốc tế, liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở lưu vực sông Mê Kông.

Theo điều khoản tham chiếu, các SAI tham gia chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động trong khuôn khổ cuộc kiểm toán phù hợp với Kế hoạch hành động xác định khung thời gian của cuộc kiểm toán. Các SAI sẽ xây dựng biên bản kế hoạch kiểm toán riêng và Ma trận phát hiện kiểm toán…

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tin tưởng rằng, việc ký kết “Tuyên bố cam kết” chính thức triển khai cuộc kiểm toán là khởi đầu tốt đẹp cho sự thành công chung của cuộc kiểm toán trong thời gian tới và sự tăng cường hợp tác giữa các SAI thành viên, nhằm góp phần thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội.

MỚI - NÓNG