Có 9 kết quả :

Chi Pu: Đã có lúc tôi chùn bước vì bị chê bai

Chi Pu: Đã có lúc tôi chùn bước vì bị chê bai

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong quá khứ, bởi vì những gì đã trải qua trong quá khứ là vốn sống rất có giá trị đối với tôi. Tôi cảm thấy trân trọng những mối tình đó và chưa bao giờ phải hối tiếc điều gì”, Chi Pu chia sẻ về những mối tình đã qua trong quá khứ.