Anh Biện Tuấn Vũ được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/7, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, sau 2 ngày diễn ra, đại hội đã thành công tốt đẹp. Anh Biện Tuấn Vũ được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã triệu tập 194 đại biểu tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của 97 cơ sở Đoàn trực thuộc và 7.984 đoàn viên trong Khối.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến cho văn kiện và tiếp thu ý kiến chỉ đạo cho tổ chức Đoàn và Tuổi trẻ Đoàn Khối trong thời gian tới.

Anh Biện Tuấn Vũ được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ảnh 1

Đại hội đã bầu anh Biện Tuấn Vũ giữ chức Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa II bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI gồm 25 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đoàn Khối đã bầu 9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; bầu anh Biện Tuấn Vũ, Uỷ viên BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Đoàn khối khoá I giữ chức Bí thư Đoàn khối khoá II, bầu anh Nguyễn Phúc Hậu và chị Phạm Thị Ngọc giữ chức Phó Bí thư Đoàn khối khoá II; bầu 7 anh, chị vào Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối.

Anh Biện Tuấn Vũ được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ảnh 2

Tân Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Biện Tuấn Vũ cho biết, trong nhiệm kỳ mới, đơn vị sẽ thực hiện các công trình thanh niên tiêu biểu như: Em nuôi của Đoàn (hỗ trợ và đỡ đầu con em thanh niên công nhân trong khối có hoàn cảnh khó khăn); Nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn khối; chuyển đổi số trong các hoạt động của khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh...

MỚI - NÓNG