Có 2 kết quả :

Đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ được quyết tâm thực hiện theo hình thức vận tải cơ giới để đảm bảo chi viện cho miền Nam

Một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

TP - Những câu chuyện, sự kiện về đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh (HCM) trong kháng chiến chống Mỹ đang hiện về linh thiêng, hùng tráng. Trường Sơn không chỉ là đường chi viện mà còn là trận địa điển hình cho chiến tranh Việt Nam.