10 nội dung hỗ trợ, bồi thường người dân Thủ Thiêm

10 nội dung hỗ trợ, bồi thường người dân Thủ Thiêm
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 thông báo ngắn gọn 10 nội dung thành phố xem xét hỗ trợ, bồi thường người dân Thủ Thiêm.

Sau khi ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh thanh tra TPHCM trình bày tóm tắt nội dung thông báo kết luận của Thanh tra chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đang thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. “Thành phố sẽ tập trung vào hai nội dung đó là lắng nghe ý kiến người dân Thủ Thiêm và bổ sung các chính sách hỗ trợ, bồi thường”- ông Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, buổi làm việc hôm nay (14/11) có 10 vấn đề xin ý kiến bà con cô bác. Sau đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 thông báo ngắn gọn 10 nội dung thành phố xem xét hỗ trợ, bồi thường người dân Thủ Thiêm.

Theo đó, ông Nguyễn Phước Hưng thông báo 10 vấn đề gồm:

Thứ nhất, điều chỉnh thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thứ hai, bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đất có nguồn gốc do dân tự khai phá tạo lập sử dụng sở hữu tư nhân. Thời điểm từ 16/9/1998 đến 10/5/2002.

Thứ ba, hỗ trợ các trường hợp đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công. Thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất ở từ 15/10/1993 đến trước ngày 16/9/1998.

Thứ tư, hỗ trợ đối với các trường đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công kênh rạch. Thời điểm chuyển mục đích sử dụng thành đất ở từ 16/9/1998 đến ngày 10/5/2002.

Thứ năm, hỗ trợ đối với các trường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý dưới mục đích kinh doanh nhưng dùng để ở và kinh doanh. Thời điểm chuyển mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15/10/1993.

Thứ sáu, hỗ trợ đối với các trường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý dưới mục đích kinh doanh nhưng dùng để ở và kinh doanh. Thời điểm chuyển mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15/10/1993 đến 10/5/2002.

 Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 thông báo ngắn gọn 10 nội dung thành phố xem xét hỗ trợ, bồi thường người dân.

Thứ bảy, đối với nhà ở, đất ở bị giải tỏa một phần theo quy định của chính sách các trường hợp bị giải tỏa một phần nhà đất ở chỉ được bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ điều kiện tái định cư nên không được nhận giá trị quy đổi từ chính sách hỗ trợ tái định cư. Nội dung xin điều chỉnh bổ sung không đủ điều kiện tái định cư nhưng được hỗ trợ bằng tiền từ chính sách tái định cư đối với phần diện tích bị giải tỏa.

Thứ tám, đối với các trường hợp đã chuyển mục đích thành đất ở nhưng không ở mà cho người thuê để ở hoặc cho ở nhà thì giải quyết bồi thường hỗ trợ đất ở. Đối với các trường hợp tương tự, chuyển mục đích thành đất ở theo thời điểm chuyển mục đích sử dụng. 

Thứ chín, điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ khuôn viên đất ở. Nội dung điều chỉnh, ngoài việc hỗ trợ 30% đơn giá đất ở được nhận thêm giá trị hỗ trợ quy đổi trên diện tích sàn chung cư theo tỷ lệ 4,5% như đất nông nghiệp.

Thứ mười, đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích thành đất ở sau ngày 10/5/2002 không đủ điều kiện tái định cư thì xem xét bán căn hộ chung cư theo giá thu hồi đồng vốn. Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng bồi thường xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Buổi gặp mặt người dân Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì, ngoài ra còn có ông Nguyễn Hồng Điệp (Trưởng ban tiếp dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ) và lãnh đạo các sở ngành.

MỚI - NÓNG