Yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

Khu đất 17 Phạm Hùng
Khu đất 17 Phạm Hùng
TPO - Thanh tra thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm do vội vàng, không thực hiện đúng vai trò của cơ quan quản lý đầu tư liên quan đến những sai phạm của một doanh nghiệp.

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa có kết luật thanh tra về các sai phạm tại dự án bất động sản tại khu đất số 17 Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm).

Theo đó, khu đất này có nguồn gốc là do UBND thành phố Hà Nội cho Công ty Interserco thuê để làm điểm thông quan nội địa.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp.

Đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của Sở Tài chính, UBND thành phố cho phép Công ty Inteserco cùng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland để thực hiện Dự án City of Dream tại khu đất 17 Phạm Hùng.

Sau khi được cấp đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án. Đến nay, dự án chưa được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Diện tích khu đất vẫn do Công ty Interserco quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và các cổ đông của Công ty Vimediland có một số sai phạm.

Cụ thể cho đến nay, Công ty Vimediland mới chỉ có 147,9 tỉ đồng, không đủ vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 290 tỉ đồng. Thế nhưng báo cáo trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần 1 và lần 2 thể hiện đã có 290 tỉ đồng.

Sai phạm trên được Thanh tra thành phố đánh giá là không trung thực, không chính xác, khai khống vốn điều lệ, vi phạm điều cấm trong Luật Doanh nghiệp. Sai phạm này cũng đã bị Thanh tra Sở KH&ĐT xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng…

Bên cạnh những sai phạm của các doanh nghiệp nêu ở trên, Thanh tra thành phố Hà Nội còn chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc các sở có liên quan về việc đề xuất chuyển nhượng dự án trên cho các doanh nghiệp có liên quan.

Cụ thể, trong hồ sơ của Công ty AZ gửi Sở Tài chính thành phố Hà Nội để thẩm định năng lực tài chính khi góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland có báo cáo tài chính của Công ty AZ và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015 của Công ty AZ.

Theo đánh giá của thanh tra thì việc Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố Hà Nội lại ghi “căn cứ vào báo cáo tài chính ba năm liền 2013, 2014, 2015 của Công ty AZ đã được kiểm tra bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC… có đủ năng lực tài chính khi tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần mới” là không chính xác, thiếu thận trọng.

Thanh tra thành phố Hà Nội cho rằng vấn đề trên thuộc trách nhiệm của cán bộ, công chức Chi cục Tài chính Doanh nghiệp khi dự thảo báo cáo trình giám đốc Sở Tài chính ký văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Kết luận cũng nêu rõ, trong khi đã biết Công ty Interserco, Công ty AZ không thực hiện đúng đề nghị đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép, không góp vốn vào công ty cổ phần để thực hiện dự án tại khu đất số 17 Phạm Hùng theo quy định của pháp luật nhưng Sở KH&ĐT không có biện pháp buộc các đơn vị khắc phục.

Trái lại, sở này lại có văn bản báo cáo UBND thành phố, trong đó đề xuất: “Chấp thuận về nguyên tắc theo đề xuất của Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế và Công ty Cổ phần bất động sản AZ thành lập pháp nhân mới để kế thừa, thực hiện dự án 17 Phạm Hùng”.

Thanh tra đánh giá đề xuất trên là vội vàng, không thực hiện đúng vai trò của cơ quan quản lý đầu tư, gây phức tạp tình hình, tiềm ẩn khiếu kiện phức tạp. Trách nhiệm thuộc cán bộ, công chức phòng Đăng ký kinh doanh và Giám đốc Sở KH&ĐT.

Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố các nội dung: Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức rút kinh nghiệm đối với thiếu sót đã nêu ở phần kết luận; Có văn bản phê bình Sở KH&ĐT và yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, giao Giám đốc Sở KH&ĐT kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm như đã kết luận ở phần trên; Đề xuất hướng xử lý đối với Dự án City of Dream đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả trong sử dụng đất, tránh khiếu kiện phức tạp.

MỚI - NÓNG