Yên Bái: 100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy. Ảnh: Như Ý
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy. Ảnh: Như Ý
TPO - Chiều 21/9, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chủ trì họp báo.

Theo ông Đỗ Đức Duy, đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đến ngày 22/7/2020 đã tổ chức thành công 12/12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, vượt yêu cầu của Chỉ thị 35; là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao; bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt yêu cầu so với Chỉ thị 35.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Duy cho biết, đã chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn kiện ĐH.

Về công tác nhân sự, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự  cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các quy định của tỉnh.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự ĐH lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên bái theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái”, ông Duy nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, đến nay, Yên Bái đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công ĐH.

Theo đó, ĐH diễn ra trong 3 ngày, từ 22/9 đến hết ngày 24/9. ĐH mời 62 người, triệu tập 325 đại biểu. Chủ đề ĐH là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Theo ông Duy, việc đưa yếu tố hạnh phúc vào chủ đề ĐH với mục tiêu xây dựng đời sống hạnh phúc cho nhân dân. Tiêu chí hạnh phúc cũng sẽ là một tiêu chí để các đơn vị phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

Về các thành tựu trong thực hiện nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, ông Duy cho biết, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64%/năm, cao hơn giai đoạn trước (5,71%/năm). Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

 Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (giảm 25,4% số đầu mối cơ quan, đơn vị, 46% số thôn, bản, tổ dân phố, 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức so với năm 2015), là một trong những điểm sáng của cả nước.

Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên,  thực hiện 100% bí thư cấp ủy là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; duy trì 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ và không có chi bộ ghép; số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm trên 2.100 người, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chủ động xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc cho cả trước mắt và lâu dài. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện nghiêm túc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

MỚI - NÓNG