Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 117 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2007) và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn Hồ Chí Minh với phong trào sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí.

Cuốn sách gồm có 140 bài viết và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã in trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (gồm 12 tập) và được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Toàn bộ nội dung cuốn sách tập trung vào chủ đề thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn và nhắc nhở:

"Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ".

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cũng cho ra mắt bạn đọc một số cuốn sách như: Lịch sử nước ta (của Bác Hồ), Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nhiều tác giả), Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang (nhiều tác giả), Bác Hồ ở Tân Trào (nhiều tác giả), Học tập đạo đức Hồ Chí Minh (nhiều tác giả), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại (Đỗ Đức Hinh).../.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm