Xử phạt FLC vì chậm nộp báo cáo tài chính, kiểm soát đặc biệt một công ty chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKKN) cho biết đã ra quyết định xử phạt Tập đoàn FLC vì chậm nộp báo cáo tài chính, cũng như đưa một công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt. 

FLC bị xử phạt 100 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (không công bố đủ các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021).

Từ ngày 12/5, cổ phiếu FLC bị chuyển từ diện cảnh báo sang kiểm soát, vì doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Giải trình với cổ đông, FLC cho biết, Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt đã được chọn là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC.

Tuy nhiên vào ngày 30/3 vừa qua, UBCKNN đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

UBCKNN cũng vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5/2022 đến ngày 18/9/2022.

Từ 9/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Quyết định số 139/QĐ-VSD về việc ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam do bị Sở Giao dịch Chứng khoán chấm dứt tư cách thành viên giao dịch.

MỚI - NÓNG