Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham luận tại Đại hội
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham luận tại Đại hội
TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, trong mọi công việc, yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết, nhất là văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội, để văn hóa Thăng Long - Hà Nội trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong mọi lĩnh vực đời sống như chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển con người..., khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình...

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô sáng 12/10 nhận được 68 tham luận về các văn kiện đại hội.

Là người đầu tiên tham luận, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề cập đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức ở Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định: Sau hơn 4 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII); Đảng bộ Hà Nội đã triển khai và cụ thể bằng chủ đề công tác hằng năm theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên như thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”. 

Việc triển khai thực hiện các nội dung này của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở đó từng bước giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của thành phố (nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác...).

“Mặc dù hơn 4 năm qua, còn một số việc kết quả đạt được chưa như mong muốn đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhưng chúng ta cũng vui mừng nhận thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Hà Nội không dừng ở thức tỉnh, nhắc nhở từng người, từng tổ chức; mà quan tâm nhiều hơn đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống thành hành động cụ thể của mỗi người, mỗi đơn vị”- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói lãnh đạo mà không gương mẫu thì lãnh đạo làm sao được?” Cán bộ, đảng viên dù ở vị trí nào và ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho mọi người. Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nói.

Xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình ảnh 1

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Phong cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, về trí tuệ, về đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân, của tổ chức, tập thể lên trên lợi ích gia đình và cá nhân. Sự tiên phong, gương mẫu phải bắt đầu từ trách nhiệm tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên của mỗi đảng viên; từ sự nêu gương giữa đời thường; từ ý thức tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thứ hai, tự hào với truyền thống lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô hơn lúc nào hết cần phát huy ý thức và tinh thần trách nhiệm của mình, tự giác, cổ vũ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, những tấm gương, hành vi đẹp trong cuộc sống bình dị hàng ngày; đồng thời kiên quyết đấu tranh phê phán những cái xấu, biểu hiện lệch lạc về đạo đức, chuẩn mực xã hội để Hà Nội trong mắt người dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế mỗi ngày một đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.

Thứ ba, trong Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định “Phát huy văn hóa và con người phải thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Để quan điểm này thực sự đi vào thực tiễn hiệu quả, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cần nhận thức sâu sắc rằng: trong mọi công việc, yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết, nhất là văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội, để văn hóa Thăng Long - Hà Nội trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong mọi lĩnh vực đời sống như chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển con người..., khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình, sống và làm việc theo pháp luật.... Làm tốt những công việc này không chỉ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức mà còn là hành động thiết thực, thực hiện mong muốn của Bác Hồ kính yêu với Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

5 giải pháp huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô

Đại diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản bày tỏ sự thống nhất cao với phương hướng phát triển Thủ đô được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham luận tại Đại hội. Ảnh: HNM.

Nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội có vai trò rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho rằng, việc “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế Vùng và cả nước” có ý nghĩa quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước ngày càng giảm trong tổng vốn đầu tư xã hội, thành phố cần tập trung huy động tất cả các nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, dân cư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, kêu gọi vốn ODA... để thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2025. 

Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất 5 nhóm giải pháp chính để huy động các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển của thành phố. Trong đó, giải pháp chung xuyên suốt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài; phát huy yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, để Hà Nội xứng đáng với vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế Vùng và cả nước.

MỚI - NÓNG