Có 5 kết quả :

Thanh tra giao thông không có vùng nhạy cảm

Thanh tra giao thông không có vùng nhạy cảm

TP - Sáng 17-2, tại Hội nghị tổng kết thanh tra GTVT, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tuyên bố: “Phải xác định đã thanh tra thì không có vùng nào là vùng nhạy cảm, tôi và lãnh đạo bộ sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng lực lượng thanh tra ngành”.