Vũ khí tối tân đầu tiên của Việt Nam – Phần 1

Trong mỗi cuộc chiến, các học thức quân sự, nghệ thuật quân sự và đường lối chỉ đạo chiến tranh sẽ sinh ra chiến thuật quân sự tương xứng.

Có thể bạn quan tâm