Với những người có bộ não ‘tách đôi’, liệu họ có bị chia thành hai nửa khác nhau?

TPO - Điều gì sẽ xảy ra với người bị “tách đôi não”? Khi hai bán cầu não không còn đồng bộ nữa, bạn sẽ vẫn là bạn hay sẽ biến thành hai con người với hành động khác nhau?

Có thể bạn quan tâm