Vồ hụt mồi, báo sư tử bị trọng thương

Vồ hụt mồi, báo sư tử bị trọng thương
TPO - Báo sư tử mẹ phải cố gắng kiếm đủ thức ăn cho đàn con đang lớn của mình. Lần này, con mồi của nó là lạc đà Guanaco cao đến 2 m và nặng gấp ba lần nó. 
MỚI - NÓNG