Vinh quang Việt Nam

TP - Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước quốc dân đồng bào Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. 

Hồ Chủ tịch khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Vinh quang Việt Nam ảnh 1

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

72 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Những trăn trở, những nghĩ suy và nỗ lực hành động làm sao để Tổ quốc, dân tộc tự cường, lớn mạnh. Làm sao xây dựng được một chính phủ thực sự hành động, kiến tạo và liêm chính.

Mỗi khi một quốc gia trân trọng, nâng đỡ, bồi đắp, chắt chiu hiền tài trên tinh thần sử dụng và trọng dụng thì quốc gia ấy chắc chắn sẽ phồn vinh, chắc chắn sẽ thịnh vượng.

Những bậc hiền tài và tiền nhân đã ý thức và thực hiện hiệu quả điều đó. Thế hệ kế tiếp chắc chắn không phụ lòng cha anh, nguyện xứng đáng với di huấn mà Bác Hồ để lại: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trọng trách đấy đang đặt lên vai những người trẻ.

MỚI - NÓNG