Vị vua nào lên ngôi nhờ giấc mộng của người khác?

TPO - Sinh thời, vị vua này là người duy nhất có nhiều con rể lên làm vua trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta và lên ngôi nhờ giấc mộng của người khác.
 Vị vua có nhiều con rể lên làm vua nhất trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta là ai?

1. Vị vua có nhiều con rể lên làm vua nhất trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta là ai?

 • icon

  Lê Uy Mục

 • icon

  Lê Thánh Tông

 • icon

  Lê Hiển Tông

Theo mô tả của sử sách, ông là người có diện mạo thế nào?

2. Theo mô tả của sử sách, ông là người có diện mạo thế nào?

 • icon

  Mắt phượng

 • icon

  Mắt lập lòe như ánh điện

 • icon

  Mắt rồng

Vị vua này từ thân phận tù nhân trở thành hoàng đế?

3. Vị vua này từ thân phận tù nhân trở thành hoàng đế?

 • icon

  Sai

 • icon

  Đúng

Ông có mấy người con rể lên làm vua?

4. Ông có mấy người con rể lên làm vua?

 • icon

  2

 • icon

  3

 • icon

  4

Trong cuộc đời 46 năm làm vua, Lê Hiển Tông dùng bao nhiêu niên hiệu?

5. Trong cuộc đời 46 năm làm vua, Lê Hiển Tông dùng bao nhiêu niên hiệu?

 • icon

  1

 • icon

  2

 • icon

  3

Vua Lê Hiển Tông cho phát hành bao nhiêu loại tiền?

6. Vua Lê Hiển Tông cho phát hành bao nhiêu loại tiền?

 • icon

  16

 • icon

  17

 • icon

  18

Bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta được vua Lê Hiển Tông ban hành vào năm nào?

7. Bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta được vua Lê Hiển Tông ban hành vào năm nào?

 • icon

  1777

 • icon

  1778

 • icon

  1779

Lê Hiển Tông cũng là vị vua cho mở nhiều khoa thi nhất trong lịch sử khoa cử nho học?

8. Lê Hiển Tông cũng là vị vua cho mở nhiều khoa thi nhất trong lịch sử khoa cử nho học?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Ssai

MỚI - NÓNG