Vị vua nào của nhà Lý gặp nhiều đau khổ, bất hạnh và từng bị điên?

TPO - Trong số vua thời phong kiến, ông là vị vua gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hơn cả. Cuộc đời và sự nghiệp của ông hầu như chỉ có nỗi buồn, chẳng mấy niềm vui. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Vua gặp buổi loạn lạc, giặc cướp tứ tung, mình bị bệnh nặng, không biết sớm cầu con nối dõi, họ Lý phải mất”.
Vị vua nào của nhà Lý từng có thời gian bị phát bệnh điên?

1. Vị vua nào của nhà Lý từng có thời gian bị phát bệnh điên?

 • icon

  Lý Huệ Tông

 • icon

  Lý Anh Tông

 • icon

  Lý Thần Tông

Vua Lý Huệ Tông bị ai ép phải tự tử?

2. Vua Lý Huệ Tông bị ai ép phải tự tử?

 • icon

  Nguyên phi Trần Thị Dung

 • icon

  Trần Tự Khánh (anh của Trần Thị Dung)

 • icon

  Trần Thủ Độ (em họ của Trần Thị Dung)

Vua nhà Lý nào ăn chơi vô độ, xa hoa trụy lạc?

3. Vua nhà Lý nào ăn chơi vô độ, xa hoa trụy lạc?

 • icon

  Lý Anh Tông

 • icon

  Lý Cao Tông

 • icon

  Lý Huệ Tông

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua nhà Lý nào dưới đây không lên ngôi năm 3 tuổi?

4. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua nhà Lý nào dưới đây không lên ngôi năm 3 tuổi?

 • icon

  Lý Anh Tông

 • icon

  Lý Cao Tông

 • icon

  Lý Huệ Tông

Hoàng tử Lý Long Tường là người từng đánh quân Nguyên – Mông bảo vệ độc lập của Triều Tiên. Ông là hoàng tử của vua nào?

5. Hoàng tử Lý Long Tường là người từng đánh quân Nguyên – Mông bảo vệ độc lập của Triều Tiên. Ông là hoàng tử của vua nào?

 • icon

  Lý Anh Tông

 • icon

  Lý Thái Tông

 • icon

  Lý Nhân Tông

Vị vua nào của nhà Lý là vua đầu tiên quy định khi tuyển chọn tráng đinh vào quân đội thì những người cô độc, gia đình chỉ có một con trai thì được miễn?

6. Vị vua nào của nhà Lý là vua đầu tiên quy định khi tuyển chọn tráng đinh vào quân đội thì những người cô độc, gia đình chỉ có một con trai thì được miễn?

 • icon

  Lý Anh Tông

 • icon

  Lý Thái Tông

 • icon

  Lý Chiêu Hoàng

Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng của nhà Lý, hoàng hậu của nhà Trần. Ngoài ra, những danh vị nào dưới đây còn đúng với bà?

7. Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng của nhà Lý, hoàng hậu của nhà Trần. Ngoài ra, những danh vị nào dưới đây còn đúng với bà?

 • icon

  Công chúa nhà Trần, Hoàng thái tử nhà Trần

 • icon

  Công chúa nhà Lý, Hoàng thái tử nhà Trần

 • icon

  Hoàng thái tử nhà Lý, Công chúa nhà Trần

MỚI - NÓNG