Vàng mã cúng Rằm tháng Bảy ế ẩm bất thường

Những ngày này trên các phố chuyên bán hàng mã cho người âm ở Hà Nội như phố Hàng Mã, Lương Văn Can đều đã bày bán rất nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của người dân.