Có 2 kết quả :

Kỷ luật 8 cán bộ công an Đồng Nai

Kỷ luật 8 cán bộ công an Đồng Nai

TPO - 6 cán bộ công an tỉnh Đồng Nai cấp trưởng, phó phòng đã bị UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai cách hết các chức vụ trong Đảng . 2 trưởng công an huyện bị cảnh cáo và khiển trách do vi phạm rất nghiêm trọng.