Có 3 kết quả :

Khống chế bệnh “người khổng lồ”

Khống chế bệnh “người khổng lồ”

TP - Giờ đây, các chuyên gia y tế của Việt Nam đã có thể khống chế được sự phát triển của “người khổng lồ” do ảnh hưởng của u tuyến yên. Việc phẫu thuật xử lý đã trở thành kỹ thuật thường quy, mang lại nhiều hy vọng kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân.