Có 1 kết quả :

Khánh thành cầu IVB Bắc Việt - Công trình kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn

Tuổi trẻ Bắc Kạn: Nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa

TP - Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với tổ chức Đoàn trong cả nước, tuổi trẻ Bắc Kạn phát huy tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh trên các mặt Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội.