Tử Cấm Thành và các điểm du lịch đóng cửa dịp Tết ở Trung Quốc

Lần lượt các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành và Minh Thập Tam lăng... đều bị đóng cửa kể từ đại dịch virus corona.