TTCP chấn chỉnh việc cử cán bộ sắp nghỉ hưu đi công cán nước ngoài

Trụ sở TTCP
Trụ sở TTCP
TPO - Tại công văn gửi tới báo Tiền Phong, Thanh tra Chính phủ cho biết lãnh đạo cơ quan này đã tổ chức họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài. Với trách nhiệm người đứng đầu, Tổng Thanh tra đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và cho biết sẽ chấn chỉnh kịp thời.

Tại công văn số 529/TTCP_HTQT gửi báo Tiền Phong ngày 11/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh việc TTCP cử cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu đi công tác nước ngoài, cơ quan này đã tiến hành rà soát, kiểm tra. 

Kết quả xác định, trong khoảng thời gian từ 1/1/201 đến tháng 3/2019, TTCP đã cử các đoàn đi công tác nước ngoài theo kế hoạch được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như đánh giá tình hình thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ; tham dự các diễn đàn đa phương, hội nghị quốc tế về phòng chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo... Và 3 đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Căn cứ kế hoạch công tác, TTCP cử cán bộ, thành viên đoàn công tác là những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với mục đích, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đối với các đoàn công tác làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, dự’ các diễn đàn đa phương hoặc dự hội nghị quốc tế, TTCP cân nhắc, lựa chọn, quyết định nhân sự cho các đoàn công tác đa số là các cán bộ còn thời gian công tác lâu dài, có một số ít cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu. Cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu tham gia đoàn đều đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Việc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác này đảm bảo mục đích, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đúng với quy định của pháp luật.

Đối với 3 đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, TTCP xác nhận có cử 4 cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu là những cán bộ có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của đoàn công tác.

"Tuy việc cử 04 cán bộ này không trái quy định của pháp luật, nhưng do thời gian công tác còn lại ngắn nên Thanh tra Chính phủ nhận thấy chưa phù họp với yêu cầu công tác lâu dài. Đây là thiếu sót cần phải nghiêm túc chấn chỉnh kịp thời. Với trách nhiệm người đứng đầu, Tổng Thanh tra Chính phủ thẳng thắn nhận trách nhiệm do chưa thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhân sự cụ thể nên để xảy ra tình trạng trên và kiên quyết khắc phục" - văn bản của TTCP nêu rõ.

Công văn TTCP gửi báo Tiền Phong này, ngày 9/4/2019, lãnh đạo TTCP đã tổ chức họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài; đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để sửa đổi Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của TTCP theo hướng không cử cán bộ chuấn bị nghỉ hưu đi học tập, khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lâu dài; giám sát chặt chẽ việc tham mưu và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, hiệu quả và thiết thực.

TTCP cũng gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí đối với công tác của ngành.
MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp của Shark Thủy bị cưỡng chế thuế, cổ phiếu lao dốc
Doanh nghiệp của Shark Thủy bị cưỡng chế thuế, cổ phiếu lao dốc
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi Shark Thủy) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Anh ngữ Apax. 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Apax Holdings âm hơn 266 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm gần 18 tỷ, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 48 tỷ đồng.