Trường duy nhất trong khối quân đội đào tạo ngành Luật

Trường duy nhất trong khối quân đội đào tạo ngành Luật
TPO - Trong 18 trường quân đội, chỉ có duy nhất là Học viện Biên phòng đào tạo ngành Luật với 41 chỉ tiêu năm 2018.

Tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh năm 2018, Đại tá Vũ Xuân Tiến (Trưởng ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng) cho biết, trong 18 trường quân đội, duy nhất Học viện Biên phòng đào tạo ngành Luật. 

Sau khi ra trường, các em sẽ công tác ở những cơ quan liên quan đến pháp lý trong quân đội như biên phòng, tòa án, sỹ quan công tác trong những ngành pháp chế trong quân đội.

Năm nay, Học viện Biên phòng tuyển 41 chỉ tiêu ở ngành Luật với 2 tổ hợp xét tuyển: Văn – Sử- Địa và Toán- Lý- Hóa.

Theo quy định chung, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành).

Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời gian sơ tuyển từ ngày 1/3 đến ngày 25/4.

MỚI - NÓNG