Trường ĐH tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về các hệ thống và mạng thông minh

0:00 / 0:00
0:00
Trường ĐH tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về các hệ thống và mạng thông minh
TPO - Hội nghị quốc tế về các Hệ thống và Mạng thông minh 2021 được đề xuất tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn Quốc tế để trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực Điện tử, truyền thông cùng các lĩnh vực khác có liên quan.

Trước nhu cầu ngày càng tăng về mạng, tính di động của thế hệ khác nhau, các tiêu chuẩn bảo mật và cung cấp Hệ thống an toàn thông minh, năm nay được sự bảo trợ của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Hội nghị quốc tế về mạng và các hệ thống thông minh” lần thứ Nhất.

Mong muốn của trường là đưa diễn đàn trở thành thường niên dành cho các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Điện tử, truyền thông cùng các lĩnh vực khác có liên quan.

Sau gần 1 năm công tác chuẩn bị, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên Ban tổ chức vẫn nhận được đăng ký của trên 100 tác giả đến từ 11 quốc gia trên thế giới và Ban tổ chức đã lựa chọn được 68 bài xuất sắc nhất xuất bản trong Springer và báo cáo tại Hội nghị ngày hôm nay.

Hội nghị tập trung chủ đề về các Hệ thống, Mạng thông minh, các giải pháp an toàn bảo mật và các công nghệ mới nhất như lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực xử lý tín hiệu, lĩnh vực vi sóng, lĩnh vực ăng - ten truyền dẫn...

Được biết, ngày 31/12/2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành “Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030” trong đó nhấn mạnh tới ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể đối với Bộ Giao thông vận tải, ứng dụng công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lập dự án, quản lý chất lượng xây dựng; quản lý khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và điều hành, tổ chức giao thông.

Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi nỗ lực to lớn của Chính phủ và các cấp bộ ngành, từ huy động vốn đầu tư, chuẩn bị các dự án, tăng cường năng lực của các chủ thể tham gia, trong đó phải kể đến vai trò và trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác khoa học công nghệ là hết sức quan trọng.

MỚI - NÓNG