Trường Đại học Thuỷ lợi công bố điểm chuẩn NV2

Trường Đại học Thuỷ lợi công bố điểm chuẩn NV2
TPO - ĐH Thủy lợi vừa công bố điểm chuẩn NV2 vào trường. Theo đó, các ngành dao động từ 17 đến 19 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành và các trình độ đào tạo đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau: 

Trình độ đại học vào các ngành đại học tại Hà Nội

STT

Ngành

Trường

Khối

Mã ngành

Điểm

chuẩn

1

Kỹ thuật cơ khí

TLA

A

D520103

17,5

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

TLA

A

D580211

19,0

3

Kỹ thuật công trình biển

TLA

A

D580203

17,0

4

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

TLA

A

D520503

17,0

Trình độ cao đẳng tại Hà Nội

STT

Ngành

Trường

Khối

Mã ngành

Điểm

chuẩn

1

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

TLA

A

C510102

11,5

Trình độ đại học tại Cơ sở 2 – Tp. Hồ Chí Minh

STT

Ngành

Trường

Khối

Mã ngành

Điểm

chuẩn

1

Kỹ thuật công trình thuỷ

TLS

A

D580202

13,0

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

TLS

A

D580201

13,0

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

TLS

A

D580205

13,0

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

TLS

A

D510103

13,0

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

TLS

A

D580212

13,0

6

Cấp thoát nước

TLS

A

D110104

13,0

Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, phòng Công tác Chính trị & QLSV, Giám đốc Cơ sở II, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

MỚI - NÓNG