Triều Tiên phát video ông Kim phi ngựa trắng trên núi thiêng

Hình ảnh ông Kim Jong Un cưỡi ngựa trắng trên núi Paekto được miêu tả là hành động tiếp thêm nhuệ khí cho "cuộc tổng tấn công giành thắng lợi cuối cùng".

Có thể bạn quan tâm