Triều Nguyễn trải qua bao đời vua, ông vua nào lắm con nhất?

TPO - Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn trải qua nhiều đời vua, ai là người ở ngôi lâu nhất, ai là vị vua cuối cùng; ông vua nào sinh nhiều con nhất?
Triều Nguyễn trải qua bao nhiêu đời vua trị vì?

1. Triều Nguyễn trải qua bao nhiêu đời vua trị vì?

 • icon

  13

 • icon

  11

 • icon

  12

Vua nào ở ngôi lâu nhất dưới triều Nguyễn?

2. Vua nào ở ngôi lâu nhất dưới triều Nguyễn?

 • icon

  Tự Đức

 • icon

  Gia Long

 • icon

  Minh Mạng

Ông vua nào đông con nhất triều Nguyễn?

3. Ông vua nào đông con nhất triều Nguyễn?

 • icon

  Minh Mạng

 • icon

  Gia Long

 • icon

  Thiệu Trị

Hoàng đế Bảo Đại tên thật là gì?

4. Hoàng đế Bảo Đại tên thật là gì?

 • icon

  Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

 • icon

  Nguyễn Phúc Bảo Thắng

 • icon

  Nguyễn Phúc Bảo Long

Sau khi lên ngôi, vua Bảo Đại theo học ở Việt Nam hay Pháp?

5. Sau khi lên ngôi, vua Bảo Đại theo học ở Việt Nam hay Pháp?

 • icon

  Pháp

 • icon

  Anh

 • icon

  Việt Nam

Hoàng hậu đầu tiên và cuối cùng của triều Nguyễn là ai?

6. Hoàng hậu đầu tiên và cuối cùng của triều Nguyễn là ai?

 • icon

  Thừa Thiên Cao hoàng hậu, Nam Phương hoàng hậu

 • icon

  Thuận Thiên Cao hoàng hậu, Nam Phương hoàng hậu

Nam Phương hoàng hậu có với vua Bảo Đại mấy người con?

7. Nam Phương hoàng hậu có với vua Bảo Đại mấy người con?

 • icon

  5

 • icon

  4

 • icon

  6

Bảo Đại đã làm gì khi Nam Phương mất?

8. Bảo Đại đã làm gì khi Nam Phương mất?

 • icon

  Mua quan tài gỗ sồi

 • icon

  Mua nhẫn kim cương

 • icon

  Mua một con ngựa

Vua Bảo Đại thoái vị năm nào?

9. Vua Bảo Đại thoái vị năm nào?

 • icon

  1975

 • icon

  1945

 • icon

  1946

'Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước nô lệ' được viết trong Tuyên cáo Việt Nam độc lập hay Tuyên ngôn thoái vị?

10. 'Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước nô lệ' được viết trong Tuyên cáo Việt Nam độc lập hay Tuyên ngôn thoái vị?

 • icon

  Tuyên ngôn thoái vị

 • icon

  Tuyên cáo Việt Nam độc lập

MỚI - NÓNG