Có 35 kết quả :

15 lần đón năm mới 2018

15 lần đón năm mới 2018

TP - Các nhà du hành và nghiên cứu vũ trụ hiện đang làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS vừa qua đã đón năm mới 2018 trên bầu trời Thái Bình Dương ở khoảng giữa Australia và New Zealand. Hơn nữa, họ đã đón năm mới tất cả 15 lần.