Có 4 kết quả :

Trai Hà Thành canh miền biên viễn

Trai Hà Thành canh miền biên viễn

Họ là những thanh niên ưu tú của thủ đô Hà Nội, gác việc đèn sách còn dang dở, bỏ lại sau lưng những niềm ưu tư, trăn trở để lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ Quốc.