Trái Đất đã thay đổi nhiệt độ ra sao trong vòng 168 năm qua?

TPO - Qua thời gian, nhiệt độ trung bình trên Trái Đất đã dần tăng lên. Video cho thấy những năm gần đây (từ năm 2015 trở lại đây) đã đạt những mức nhiệt độ kỷ lục trong lịch sử.

Có thể bạn quan tâm