TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Xây dựng TPHCM sẽ kiểm tra nội dung hoạt động về giao dịch mua bán, cho thuê; tổ chức việc bán, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch... 

Ngày 27/10, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đã ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Việc kiểm tra này nhằm tăng cường kiểm tra, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản ảnh 1

TPHCM sẽ kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Các sàn giao dịch sẽ bị kiểm tra về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản theo Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Việc công khai thông tin, nội dung công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản.

Kiểm tra nội dung hoạt động về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Kiểm tra về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản như điều kiện của bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản để giao dịch; cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế độ báo cáo…

Tổ kiểm tra sẽ được thành lập do ông Trần Hùng Anh - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Tổ trưởng sẽ chỉ đạo, triển khai kế hoạch và điều hành chung; ông Lý Tiểu Lâm - Thanh tra viên, Đội Phó Đội Thanh tra chuyên ngành thuộc Thanh tra Sở Xây dựng - Tổ phó, trực tiếp quản lý, điều hành công tác kiểm tra trực tiếp tại sàn giao dịch bất động sản. Ông Nguyễn Anh Tuần - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Xây dựng - Tổ phó phụ trách dự thảo các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra.

TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản ảnh 2
TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản ảnh 3
TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản ảnh 4
TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản ảnh 5
TPHCM 'sờ gáy' hơn 60 sàn giao dịch bất động sản ảnh 6

Danh sách chi tiết 61 sàn giao dịch bất động sản bị kiểm tra.

MỚI - NÓNG