TP Thủ Đức đề xuất sắp xếp lại trụ sở làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TP Thủ Đức đề xuất sắp xếp lại trụ sở làm việc
TPO - Giải thích lý do đề xuất bố trí lại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, UBND TP Thủ Đức cho rằng theo phương án cũ của UBND TPHCM sẽ có nhiều trụ sở không đủ diện tích và công năng sử dụng.   

UBND TP Thủ Đức vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM và Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) về đề xuất phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị của TP Thủ Đức.

Theo đó, về phương án bố trí trụ sở Thành ủy và khối Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, các đoàn thể chính trị xã hội TP Thủ Đức (trừ Thành đoàn TP Thủ Đức), địa điểm bố trí tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, trước đây là trụ sở UBND quận Thủ Đức.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực TP Thủ Đức, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay dự kiến bố trí 3 khối cơ quan của Thành ủy TP Thủ Đức chung trên một khu đất có tổng diện tích đất 6.7000m2, có 3 khối nhà bố trí cụ thể như sau: Trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức có lối đi vào từ đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ. Trụ sở khối các Ban Đảng Thành ủy TP Thủ Đức và trụ sở khối Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội TP Thủ Đức có lối đi vào từ đường Tagore.

TP Thủ Đức đề xuất sắp xếp lại trụ sở làm việc ảnh 1 Trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức)

Về phương án bố trí trụ sở chính của HĐND và UBND TP Thủ Đức, địa điểm bố trí tại số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, trước đây là trụ sở làm việc UBND Quận 2, hiện tại được bố trí thành trụ sở HĐND và UBND TP Thủ Đức. Theo UBND TP Thủ Đức, việc bố trí trụ sở chính của HĐND và UBND TP Thủ Đức tại địa chỉ 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi phù hợp theo chỉ đạo của UBND TP về phê duyệt phương án trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị của TP Thủ Đức.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện UBND TP Thủ Đức nhận thấy diện tích để bố trí các phòng ban không thể đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức của các phòng ban chuyên môn do trụ sở này trước đây chỉ thiết kế diện tích làm việc cho số lượng cán bộ, công chức của một quận, quá nhỏ so với diện tích quy định theo Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu làm việc của các cán bộ, công chức của phòng ban thuộc HĐND và UBND TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức đề xuất sắp xếp lại trụ sở làm việc ảnh 2 Trụ sở UBND quận 2 cũ (số 164 Trương Văn Bang, TP Thủ Đức)

Do đó, UBND TP Thủ Đức bố trí một số phòng ban (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế) ra trụ sở 164 Trương Văn Bang để đảm bảo diện tích làm việc bố trí cho cán bộ, công chức.

Về phương án bố trí trụ sở Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức, địa điểm bố trí tại địa chỉ số 164 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, trước đây là trụ sở của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Quận 2, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 2. Hiện nay, TP Thủ Đức dự kiến bố trí Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế.

Về phương án bố trí trụ sở Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực TP Thủ Đức và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức, Chi cục Thống kê TP Thủ Đức, địa điểm bố trí tại số 56 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi (trước đây là trụ sở Đội trật tự đô thị Quận 2, Thanh tra địa bàn Quận 2 và Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái). Hiện nay, TP Thủ Đức dự kiến bố trí Đội trật tự đô thị khu vực TP Thủ Đức, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức, Chi cục thống kê TP Thủ Đức, Đội giao thông Cát Lái về trụ sở tạm tại địa chỉ số 63 đường 5, phường Cát Lái.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt phương án sắp xếp Trụ sở làm việc của Thành ủy TP Thủ Đức đặt tại trụ sở UBND quận 9 cũ. Trụ sở UBND TP Thủ Đức đặt tại trụ sở làm việc của UBND quận 2 cũ. Riêng trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ sẽ sắp xếp, bố trí làm trụ sở làm việc của Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức và các đoàn thể.

MỚI - NÓNG