Có 3 kết quả :

Ông Phan Trung Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Sao TPHCM chưa gửi đề án?

TPO - Hiện có 45 tỉnh, thành trong diện thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đến thời điểm này đã có 42/45 tỉnh, thành gửi hồ sơ đề án chi tiết đến Bộ Nội vụ. Còn 3 tỉnh, thành chưa gửi hồ sơ đề án về Bộ Nội vụ để thẩm định là Cần Thơ, TP HCM và Kiên Giang.