Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng 30 viên chức năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện Quyết định số 2400/QĐ-BTC ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022, Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêu viên chức.
Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng 30 viên chức năm 2022 ảnh 1

Viên chức Tổng cục Hải quan

Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêu viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan thuộc Cục Tài vụ - Quản trị: 12 chỉ tiêu, gồm: 7 Thẩm kế viên hạng III; 3 Kỹ sư hạng III; 2 Kế toán viên;

- Báo Hải quan: 18 chỉ tiêu, gồm: 13 Phóng viên hạng III; 1 Quay phim hạng III; 1 Họa sĩ hạng III; 1 Kỹ sư hạng III; 2 Kế toán viên.

Về trình độ chuyên môn:

Thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (Chi tiết chuyên ngành của từng vị trí tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo).

Bên cạnh tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn, tiếng Anh và tin học; mỗi vị trí tuyển dụng cần phải đáp ứng một số yêu cầu khác về số năm kinh nghiệm công tác, các chứng chỉ hành nghề, sản phẩm công việc và cam kết thời gian làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc tại mỗi đơn vị (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người dự tuyển khai thác mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng của một đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển (hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không trả lại).

- Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, cụ thể:

+ Tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo đường bưu chính trong 25 ngày: từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 18/12/2022 (tính theo dấu của đơn vị bưu chính nơi gửi). Hồ sơ gửi về địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Hải quan, số 09 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Tổ chức tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp và tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học tại Tổng cục Hải quan trong 05 ngày làm việc, từ 19/12/2022 – 23/12/2022 (08 giờ - 17 giờ hàng ngày): thí sinh tự mình đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan.

Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học (từ ngày 19-23/12/2022).

+ Vòng 2: phỏng vấn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, dự kiến 02 ngày trong tháng 01/2023.

Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển: TP. Hà Nội.

- Hội đồng tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn). Tổng cục Hải quan không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

Tổng cục Hải quan đã quán triệt, phổ biến và đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan không tổ chức ôn tập hoặc tham gia hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai kỳ tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022 tổ chức ôn tập hoặc tham gia hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan dưới mọi hình thức.

Chi tiết hồ sơ tuyển dụng (file đính kèm):

- Các Phụ lục.

- Phiếu đăng ký dự tuyển

Tổng cục Hải quan

MỚI - NÓNG