Có 2 kết quả :

Tố Nga - Vầng trăng không viên mãn

Tố Nga - Vầng trăng không viên mãn

TP - Người mà tôi kể trong phần tiếp theo này đó là Tố Nga. Tố Nga đi B cùng đợt với mấy anh chị bạn đại học của tôi. Tố Nga hăng hái nhiệt tình trong mọi việc, suốt trong chuyến đi ròng rã bốn năm tháng trời, như muốn chứng minh cho người đời biết, cái cô gái hơi một tí đã khóc hồi cấp 2-3 ở trường 24, chẳng qua là người hay xúc động thôi, không phải là biểu hiện của yếu đuối, mềm lòng, tiểu tư sản nên không được vào Đoàn đâu.