Có 1 kết quả :

Thái Bình tinh giản cán bộ quản lý

Thái Bình tinh giản cán bộ quản lý

TP - Thông tin từ Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã cơ bản nhất trí với Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đề xuất.