Có 6 kết quả :

Mẹ con bà Bê hạnh phúc trong ngày đoàn tụ.

Trùng phùng sau 39 năm lưu lạc

TP - 39 năm trước, ngày 23/3/1975, khi người dân đang say sưa xem văn nghệ, chiếu phim chào mừng quê hương Quảng Ngãi được giải phóng thì bất ngờ những tiếng nổ lớn vang lên khiến ai nấy xô nhau chạy toán loạn.