Tiến sĩ đầu tiên nào đến châu Âu, cuối đời tự tử vì để mất thành vào tay giặc?

Tiến sĩ đầu tiên nào đến châu Âu, cuối đời tự tử vì để mất thành vào tay giặc?
TPO - Ông là đại thần nhà Nguyễn, vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Bộ, làm quan trải qua 3 đời vua của nhà Nguyễn.
Ai là tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Bộ?

1. Ai là tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Bộ?

 • icon

  Phạm Phú Thư

 • icon

  Ngụy Khắc Đản

 • icon

  Phan Thanh Giản

Nhận xét nào sau đây chính xác về tiến sĩ Phan Thanh Giản?

2. Nhận xét nào sau đây chính xác về tiến sĩ Phan Thanh Giản?

 • icon

  Sinh ra trong gia đình quan lại

 • icon

  Sinh ra trong gia đình nghèo khổ

 • icon

  Sinh ra trong gia đình thương nhân

Lúc cha phải vào tù thì Phan Thanh Giản đã xin đi tù thay cha?

3. Lúc cha phải vào tù thì Phan Thanh Giản đã xin đi tù thay cha?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Phan Thanh Giản đã trải qua 3 đời vua nhà Nguyễn là?

4. Phan Thanh Giản đã trải qua 3 đời vua nhà Nguyễn là?

 • icon

  Vua Minh Mạng, Dục Đức và Tự Đức

 • icon

  Vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức

 • icon

  Vua Thiệu Trị, Dục Đức và Tự Đức

Ông là tiến sĩ đầu tiên đến châu Âu, đúng hay sai?

5. Ông là tiến sĩ đầu tiên đến châu Âu, đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Vị vua nào đã tặng ông 4 chữ “Liêm, Bình, Cần, Cán”?

6. Vị vua nào đã tặng ông 4 chữ “Liêm, Bình, Cần, Cán”?

 • icon

  Vua Tự Đức

 • icon

  Vua Thiệu Trị

 • icon

  Vua Dục Đức

Ngày 20/6/1867, quân Pháp đem binh thuyền đến Vĩnh Long, yêu cầu Phan Thanh Giản phải nộp thành. Ông tìm đến cái chết bằng cách?

7. Ngày 20/6/1867, quân Pháp đem binh thuyền đến Vĩnh Long, yêu cầu Phan Thanh Giản phải nộp thành. Ông tìm đến cái chết bằng cách?

 • icon

  Tuyệt thực

 • icon

  Tự chặt tay chân

 • icon

  Uống thuốc độc

Mặc dù đã chết Phan Thanh Giản còn bị xóa hết phẩm hàm, đục bỏ tên trên bia tiến sĩ?

8. Mặc dù đã chết Phan Thanh Giản còn bị xóa hết phẩm hàm, đục bỏ tên trên bia tiến sĩ?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm