Có 4 kết quả :

Không dùng tiền ngân sách mua nợ xấu

Không dùng tiền ngân sách mua nợ xấu

TP - Sáng 1/11, tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến tâm huyết, kêu gọi đổi mới để vượt qua khó khăn trong năm 2014-2015 đã được dự báo trước.