Thủ tướng yêu cầu có giải pháp trước thách thức già hóa dân số

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng yêu cầu có giải pháp trước thách thức già hóa dân số
TPO - Làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đơn vị có chính sách, giải pháp phù hợp để khắc phục các thách thức và hậu quả của tình trạng già hóa dân số

Ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, những nhiệm vụ tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, những công việc có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, các đề xuất, kiến nghị của ngành.

Báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nhà nước đã dành 21% ngân sách cho phúc lợi xã hội, là mức cao nhất trong số các nước ASEAN. Nhờ đó đã cơ bản thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Trong bối cảnh đại dịch, thông qua chính sách hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đã hỗ trợ hơn 14,4 triệu người với tổng kinh phí hơn 33 nghìn tỷ đồng.

Nhấn mạnh, giảm nghèo là điểm sáng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, nhân dân đánh giá cao, góp phần vào kết quả chung của cả nước, song Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần phải có giải pháp khắc phục. Ví dụ như năng suất lao động của Việt Nam còn thấp; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn chậm cải thiện; việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (gói 62.000 tỷ đồng) còn nhiều bất cập.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bộ quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc quan điểm về chính sách xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trong đó khẳng định phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Theo Thủ tướng, đây là nhiệm vụ lớn, phải thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện bằng được tư tưởng rất quan trọng được đúc kết từ thực tiễn này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu có chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để khắc phục các thách thức và hậu quả của tình trạng già hóa dân số, nhất là chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện lưới an sinh xã hội, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong lĩnh vực quản lý.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng ủng hộ quyết tâm của bộ trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các huyện nghèo trên cả nước. Tuy nhiên phải xây dựng đề án với mục tiêu cụ thể, tiêu chuẩn, tiêu chí, cách làm rõ ràng, huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả, kiểm tra và giám sát để tránh tiêu cực.

MỚI - NÓNG