Thủ tướng giao 4 nhiệm vụ cho Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho ông Huỳnh Thành Đạt.
Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho ông Huỳnh Thành Đạt.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Chủ tịch nước cho ông Huỳnh Thành Đạt và giao 4 nhiệm vụ cho Bộ trưởng cũng như ngành khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Tại lễ trao quyết định chiều qua (15/11), Thủ tướng đề nghị tân Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng như toàn thể cán bộ Bộ KH&CN phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc cách mạng 4.0 và chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 đặt ra cho Bộ KH&CN những yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng, tạo ra những thách thức rất lớn và cũng mở ra cơ hội phát triển chưa từng có của ngành khoa học công nghệ nước nhà.

Thủ tướng đề nghị tân Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ KH&CN thực hiện đồng bộ các giải pháp để khơi dậy sự đam mê nghiên cứu, sức sáng tạo, hành động mạnh mẽ, quyết liệt để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ nước nhà thực sự là động lực phát triển quan trọng và bền vững đất nước. “Không có những giải pháp triển khoa học công nghệ tốt, không đi trước, đón đầu thời đại mới thì sẽ thụt lùi rất xa”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị ngành KH&CN, đứng đầu là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tập trung vào 4 nhiệm vụ lớn.

Một là về cơ chế, thể chế phát triển KHCN, cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ cao trong cơ sở nghiên cứu KHCN, thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển KHCN, đặc biệt là doanh nghiệp. Các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ, dẫn dắt và đổi mới công nghệ. Kiến tạo, thúc đẩy mạnh mẽ sự gắn kết thực chất, hiệu quả giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học. Từ các nghiên cứu đến sản xuất kinh doanh còn có khoảng cách. Vì vậy, “các đồng chí phải làm tốt hơn, rút ngắn hơn khoảng cách này”, Thủ tướng nêu rõ. Việc gắn chặt nhiệm vụ KHCN với mục tiêu kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hàng đầu.

Đi liền với đó, tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính ngân sách, cơ chế đặt hàng, phát triển KHCN cũng như quá trình chuyển đổi số quốc gia. “Các đồng chí phải chủ động hơn nữa đề xuất với Chính phủ”, Thủ tướng lưu ý. 

Nhiệm vụ thứ hai là thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhấn mạnh chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ công nghệ còn khoảng cách rất xa với thực tiễn, Thủ tướng đề nghị ngành KHCN phải gỡ nút thắt này để giới khoa học thực sự bám vào đời sống, vào sản xuất để triển khai.

Nhiệm vụ thứ ba là ưu tiên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN. Cần rà lại công việc để làm sao các lĩnh vực KHCN có tính ứng dụng cao, KHCN thực sự là lực lượng sản xuất kinh doanh trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng.

Nhiệm vụ thứ tư, Thủ tướng yêu cầu ngành KHCN phải chú ý hơn đến hợp tác hội nhập quốc tế về KHCN để rút ngắn khoảng cách, giải quyết câu hỏi làm sao học công nghệ Việt Nam có thể phát triển tốt hơn, nhanh hơn.

Thủ tướng giao 4 nhiệm vụ cho Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ảnh 1Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chụp ảnh cùng các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chia sẻ, trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành KH&CN trong việc phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng và phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả liên kết giữa viện nghiên cứu/trường đại học và doanh nghiệp để phục vụ thiết thực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Bộ trưởng cũng bày tỏ hi vọng và mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, của tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ và Ngành KH&CN để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với Bộ và Ngành KH&CN.

 
MỚI - NÓNG