Có 6 kết quả :

Thứ trưởng Bộ Y tế tự phong bằng tiến sĩ

Thứ trưởng Bộ Y tế tự phong bằng tiến sĩ

TP - Cơ quan an ninh xác định, bằng cấp từ nước ngoài của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang sử dụng chưa phải là bằng tiến sĩ. Cùng với sự xác nhận của trường ĐH Uppsala, đó chỉ là chứng chỉ cần đạt để tham dự khóa học tiến sĩ.