Có 2 kết quả :

Có hay không chuyện Bộ TN&MT điều động cán bộ đang bị kỷ luật?

Có hay không chuyện Bộ TN&MT điều động cán bộ đang bị kỷ luật?

TPO - Tại cuộc họp báo quý I của Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra chiều nay, một vấn đề được đặt ra là việc điều động ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sang giữ quyền Tổng cục trưởng Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam có đúng quy định? Ông Thi là thành viên Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010-2016- Ban cán sự bị kỷ luật vụ Formosa.