Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1

Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 336 /GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2020

1.    Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

2.    Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

3.    Số điện thoại: (84-24) 3831 0347 – (84-24) 3831 0348 -  Fax: (84-24) 3835 5526

5.    Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

6.    Trái phiếu chào bán:

-    Tên trái phiếu: Trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01

-    Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm

-    Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu

-    Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1: 2.100.000 (Hai triệu một trăm nghìn) trái phiếu

-    Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

-    Thời hạn trái phiếu: 02 (hai) năm

-    Kỳ hạn trả lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu)

-    Lãi suất: 10,25%/năm

7.    Khối lượng vốn cần huy động đợt 1: 210.000.000.000 VND (hai trăm mười tỷ đồng)

8.    Mục đích huy động vốn đợt 1: đầu tư góp vốn làm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam (là công ty con 100% vốn của Công ty). Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam sử dụng số tiền nêu trên để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận.

9.    Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

-     Đối với tổ chức: tối thiểu 100.000 (một trăm nghìn) trái phiếu, tương đương 10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng) tính theo mệnh giá

-    Đối với cá nhân: tối thiểu 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu, tương đương 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng) tính theo mệnh giá

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 19/01/2021

12. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6262 6999         Fax: (84-24) 6278 2688

Website: www.vcsc.com.vn  

13. Ngày phát hành dự kiến: 19/01/2021

14.  Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:

·      Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

·      Số tài khoản: 0171004927068

·      Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao dịch Khánh Hội

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

-    Tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;

-    Thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn;

-    Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ trái phiếu;

-    Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với trái phiếu chào bán ra công chúng;

-    Cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Minh

MỚI - NÓNG