Có 6 kết quả :

Núp bóng

Núp bóng

TP - Lớp tôi dạo ấy có một bạn rất nghèo, bố mẹ ốm đau triền miên nên ảnh hưởng việc học. Tôi là bí thư chi đoàn, kiêm lớp phó phụ trách học tập nên bạn ấy nhờ đến gặp thầy dạy môn Triết học xin cho thi lại. Bạn ấy đã thi trượt ba lần, nếu phải nợ môn sẽ không được tốt nghiệp.