Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng ASEAN:

Thảo luận về hợp tác tài chính

Thảo luận về hợp tác tài chính
TP – Nhằm chuẩn bị các nội dung hợp tác tài chính ASEAN để báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 (AFMM 14), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN được tổ chức tại thành phố Nha Trang, ngày 5-4. 

Hội nghị nhất trí báo cáo lên AFMM 14 khuyến nghị của các nhóm công tác, bao gồm: xây dựng bộ chỉ số thị trường vốn ASEAN; chương trình quảng bá ASEAN với các nhà đầu tư quốc tế...

Các sáng kiến tài trợ cơ sở hạ tầng ASEAN, đặc biệt là hợp tác với Ngân hàng Thế giới thiết lập mạng lưới tài trợ cơ sở hạ tầng và đề xuất của Ngân hàng Phát triển châu Á về khả năng thành lập Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN cũng được thảo luận tại hội nghị.

Về hợp tác hải quan, hội nghị nhất trí trình các Bộ trưởng Tài chính ASEAN ký kết Nghị định thư sửa đổi về Biểu thuế quan hài hòa chung ASEAN.

Hội nghị cũng thảo luận để thống nhất quan điểm của ASEAN đối với các sáng kiến hợp tác tài chính giữa ASEAN và các nước đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3).  

MỚI - NÓNG