Thảo luận Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thảo luận Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
TP - Sáng 2/10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên họp.

> Đổi mới giáo dục: Vận mệnh dân tộc là ở đây
> Phụ huynh sợ... đại diện phụ huynh

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014;

đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG